Informacioni servisi za praćenje stanja na berzi

Za trgovanje i praćenje stanja na berzi koriste se informacioni sistemi, poput jedinstvenog informacionionog sistema – BELEX, Beogradske berze, koji je definisan uz poštovanje zahteva koji sadrže sledeće karakteristike: pouzdanost i kvalitet računarske opreme, mrežne opreme, pouzdanost i kvalitet operativnih sistema, programa i alata za upravljanje bazama podataka, adekvatno aplikativno-softversko rešenje informacionog sistema za elektronsko trgovanje, mogućnost brze ugradnje novih verzija klijentske aplikacije, otvorena arhitektura, fleksibilnost i poštovanje modernih standarda informacionih tehnologija itd. Ovako profesionalna platforma (elektronski sistem) za trgovanje, predstavlja jedinstveni informacioni sistem za praćenje stanja na berzi.

Osnovni moduli informacionog sistema berze su: trgovanje, kontrola, informisanje i ostale poslovne radnje (fakturisanje i sl.). U sistemu BELEX, informisanje je izdvojeno u nezavisne aplikacione module dostupne raznim vrstama korisnika kojima je od interesa praćenje stanja na berzi. Programske module čine: sistem za tekuće informisanje (u realnom vremenu), statički informacioni sistem i publikacioni informacioni sistem.  Sve aktuelnosti Beogradske berze, vesti i potpune informacije o izdavaocima hartija od vrednosti i trgovanju tim hartijama nalaze se na sajtu berze, gde se svakog momenta može pristupiti praćenju stanja na berzi.

Internet prezentacija Beogradske berze je doživela radikalne i suštinske promene, tako da svojim sadašnjim izgledom i funkcionalnošću se može porediti sa bilo kojom prezentacijom najvećih berzi na svetu. Unutar nje, BELEX.info je specijalizovan sistem za prikaz podataka o trgovanju na Beogradskoj berzi namenjen isključuvo krajnjim korisnicima. Sistem omogućava praćenje događaja u trgovanju na Beogradskoj berzi u realnom vremenu i to je njegova osnovna namena. Sistem je namenjen svima koji žele da prate trgovanja i da imaju stalni uvid stanja na berzi, a u cilju donošenja odluka o kupovini i/ili prodaji akcija. Ovaj sistem sačinjavaju sledeći servisi: BELEX.info WEB aplikacija, BELEX.info WAP servis, BELEX.info SMS servis, SMS poruke i SMS plaćanje. U okviru Web sajta korisnika moguće je postavljanje aktuelnaih informacija sa Beogradske berze uz pomoć pouzdanog RSS metoda koji je omogućen posredstvom kanala za jednostavno preuzimanje podataka i njihovo čitanje u posebnim namenskim programima. Ovim metodom se dostavljaju odabrani sadržaji sa interneta na profesionalni komjuter, laptop ili mobilni telefon u okviru mnoštva aktuelnih vesti i informacija o praćenju stanja na berzi. Raspoloživi RSS FEED kanali Beogradske berze su: najveće dnevne promene, dnevni izveštaji, vesti, kao i indeksi BELEXline (opšti index Beogradske berze) i BELEX15 (indeks cena najlikvidnijih srpskih kompanija).

Uvođenjem daljinskog trgovanja svim brokerskim kućama je omogućeno da koriste BELEX i trguju na Beogradskoj berzi, uz obezbeđenu zaštitu komunikacija prema svetskim standardima. Pristup važnim podacima i trgovanje svim zainteresovanim učesnicima omogućeno je na vrlo jednostavan način, posredstvom brojnih brokerskih kuća, koje pružaju ažurne informacije, a zahvaljujući vrhunskim elektronskim sistemima za praćenje stanja na berzi. Jedna od vodećih kod nas, koja na srpskom jeziku pruža informacije i podršku za trgovanje svetskim indeksima akcija i međunarodnih kompanija na jedinstvenoj platformi je KapitalRS, sa kancelarijom u Beodradu. Pored jedinstvene profesionalne platforme za trgovanje svim derivatima, dnevnih analiza i kupi/prodaj signala, svim svojim klijentima obezbeđuje svakodnevnu aktivnu podršku (urađeno su prethodno istrživanje domicijalnog tržišta i uvedena interaktivna komunikacija sa klijentima na srpskom jeziku), brzi protok podataka i sve vitalne informacije za praćenje stanja na berzi.

Cene Valuta