Kako se bira forex broker?

In berza, Featured | by Milos

Pored osnovnih preduslova koje treba obezbediti za uspešno trgovanje na tržištu valuta, pravilan odabir ko će biti vaš forex broker je, takođe, veoma važan i odlučujući faktor. Napraviti najbolji izbor i reći ovo je moj forex broker je uslovljeno, pre svega, dobrom i pravovremenom informacijom o potencijalnoj ponudi u nizu brokerskih kuća na profesionalnom miljeu.

Kako se bira Forex Broker

Međutim, pre početka traganja za brokerskom kućom, u kojoj ćemo deponovati svoja sredstva, potrebno je znati koji su kriterijumi i optimalni uslovi koje jedan forex broker treba da ispuni. Postoji nekoliko važnih razloga koje treba neizostavno tretirati, među kojima se izdvajaju sledeći:

–          Veličina spreda (razlika između kupovne i prodajne cene) koju broker naplaćuje za svoje usluge. Ona može biti fiksna ili varijabilna, a osim ove, bitno je da nema dodatnih provizija koje naplaćuje forex broker;

–          Minimalni depozit spada u ograničavajuće kriterijume koje postavlja forex broker i najbolje je ukoliko kao takav oko 100$. Pored toga, važne su i vrste računa za pružanje mogućnosti trgovanja malim i većim investitorima (mikro, mini i standardni računi).

–          Poluga (leverage) predstavlja veličinu pozajmice, odnosno kreditiranja koje vam daje forex broker. Mnoge brokerske kuće nude velike poluge, čak i do 1:500, međutim, uvek treba imati u vidu da velika kreditna mogućnost ujedno nosi i srazmerno veliki rizik. Zato se kao najoptimalnije i najpovoljnije smatraju brokerske kuće koje nude mogućnost leverage od 1:200, a jedna od njih je KapitalRS. Ono što ovu kuću još izdvaja od ostalih forex brokera u našem okruženju je visok nivo komunikacije i kvalitetne podrške koju pruža svojim klijentima. U ovu kategoriju spada brzina odgovora na pitanja klijenata i brzina procesuiranja dokumentacije, a zahvaljujući činjenici da je otvorila svoje kancelarije u Beogradu, tako da sve usluge vrši na srpskom jeziku, KapitalRS je prepoznatljiv i po kompleksnosti svojih usluga koje pruža svojim klijentima, a time je u Srbiji postao vodeći Forex broker. Ove usluge podrazumevaju, između ostalih, edukaciju (webinari, seminari, literatura na srpskom jeziku), vođenje računa (manage account), paleta kartica za brzu i efikasnu isplatu sredstava klijentima i slično;

–          Sigurnost depozita i zakonske regulative (ozbiljnost i pouzdanost koju vam pruža forex broker, podrazumeva da na transparentan način dostavlja svojim klijentima na uvid podatke o regularnosti svog poslovanja, već pri prvom susretu – na svom sajtu ili slično.);

–           Vrsta i kvalitet trgovinske platforme (brzina odaziva, procesuiranje zahteva klijenata, mogućnost trgovine sa velikim brojem valutnih parova i derivata, open source – MT4, količina dodatnih mogućnosti poput grafikona, indikatora, expert advisors-a, praćenje vesti i dr. Neophodno je forex broker prati i najsavremenije tehničko-tehnološke inovacije, kako bi klijenti imali najkvalitetnije uslove za trejdovanje (web trader, trader mobile i dr.)

–          Nagrade i bonusi (finansijske uštede za klijente) koji daju bolje investicione kuće – forex broker. Osim osnovnih bonusa, ozbiljni brokeri obezbeđuju i specijalne bonuse za vip klijente, koji su izuzetno stimulativni kod KapitalRS-a.

Prema navedenim uslovima i kriterijumima, nije teško zaključiti da je trejderima od izuzetne važnosti da imaju komformnost i osećaj sigurnosti pri trgovini na forex tržištu, koje dobijaju u okviru kvaliteta usluga, a u vidu poverenja koje im se pruža i ukazuje izabrani forex broker.

Comments are closed.

Cene Valuta